Oakridge OÜ teenuste osutamise üldtingimused

Oakridge OÜ ekspedeerija ning laeva agendi vastutus on kindlustatud piirmääraga 150,000 EUR.

Kõik Oakridge OÜ toimingud sooritatakse vaikimisi kooskõlas General Conditions 2000 of the Nordic Freight Forwarders Association (NSAB 2000) tingimustega välja arvatud §27.3 (kauba kindlustamise kohustus ladustamisel).

Laeva agenteerimisteenused osutatakse kooskõlas General Conditions of Latvian National Association of Ship Agents and Ship Brokers (NALSA) tingimustega.

Hinnapakkumused on vaikimisi ettemaksu tingimusel. Oakridge omab õiguse sisse nõuda viivis vastavalt VÕS paragrahvile 94 või vastavalt kokkuleppele.
Hinnapakkumine võib olla korrigeeritud või tühistatud juhul, kui tellijalt saadakse varem mitte kokkulepitud instruktsioone.
Hinnapakkumised ei hõlma järgmiste kaubaliikide seotuid teenuseid:

  • arvuti tark- ning riistvara
  • isotermilised kaupad
  • telerid
  • närimiskummid
  • mobiiltelefonid
  • isiklikud asjad
  • paadid ja jahid
  • transpordivahendid

Maanteveo teenuste osutamisel Oakridge-i poolt Kliendile lubatakse 4 tn kauba käsitlemiseks sealhulgas kaubadokumendide valmistamiseks ning võimudega vormistamiseks. Seisaku tasu on 20 EUR iga ületatud tunni eest.

Eesti keel